Jak działamy

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców wymaga nie tylko szerokiej wiedzy i doświadczenia w zagadnieniach prawnych.

Nie chcemy ograniczać się wyłącznie do zapewniania Klientom solidnej obsługi prawnej. Wierzymy, że mądry, doświadczony prawnik, który dobrze rozumie swoją rolę jest zdolny dać Klientowi coś więcej. Spowodować, że prawo nie będzie przeszkodą lecz narzędziem biznesu. Umożliwiać realizację niestandardowych przedsięwzięć. Zapewnić przewagę konkurencyjną.

Osiągnięcie tych celów wymaga z pewnością od prawnika szerokiej wiedzy i jeszcze szerszego doświadczenia. Wymaga też stworzenia szczególnej relacji, opartej na wspólnym języku, zrozumieniu biznesu i wizji Klienta.
Nasza praca zaczyna się nie od udzielania odpowiedzi, lecz od formułowania pytań, poszukiwania sedna problemu. Rozpoznanie zagrożeń, ocena ryzyka, a w końcu zaproponowanie najlepszego rozwiązania jest istotą roli prawnika. Dlatego poszukując optymalnych rozwiązań współpracujemy z Klientem, rozważamy możliwe warianty, ich słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia. Synergia doświadczeń sprzyja wyborowi właściwej drogi. Chcemy być nie tylko dostawcą usług, chcemy być częścią zespołu, Doradcą w pełnym tego słowa znaczeniu.

Odróżniamy problemy prawdziwe od pozornych. Nie mnożymy wątpliwości ale też nie ulegamy pokusie upraszczania rzeczywistości. Zapewniamy Klientom komfort prawny ale nie ograniczamy ich kreatywności. Tak rozumiemy sens doradztwa prawnego.